Start Newsroom > Aktualności > PRZETARG NR 387 - NA ZBYCIE APARATURY SEJSMICZNEJ SERCEL 428 XL Z WYPOSAŻENIEM - ZESTAW
Narzędzia osobiste

PRZETARG NR 387 - NA ZBYCIE APARATURY SEJSMICZNEJ SERCEL 428 XL Z WYPOSAŻENIEM - ZESTAW

2018-02-09

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie: aparatura sejsmiczna SERCEL 428 XL z wyposażeniem – zestaw, Regulamin przetargowy oraz wzór oferty do wypełnienia znajdują się w zakładce NEWSROOM.

 Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie:

aparatura sejsmiczna SERCEL 428 XL z wyposażeniem – zestaw

 Termin składania ofert:

Do: 21.02.2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Geofizyki Kraków SA - Sekretariat)

Sposób składania ofert: wyłącznie na umieszczonym na stronie internetowej Spółki formularzu ofertowym:

 a)      w sekretariacie Spółki, w siedzibie Spółki przy ul. Łukasiewicza 3 w Krakowie, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 387 aparatura sejsmiczna SERCEL 428 XL z wyposażeniem – zestaw - oferta” do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert,

 b)      listownie, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 387 aparatura sejsmiczna SERCEL 428 XL z wyposażeniem – zestaw - oferta” w taki sposób, aby oferta dotarła do Spółki najpóźniej do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert.

 Oferty, które dotrą do Spółki po terminie składania ofert będą niszczone bez otwierania.

 Cena:

 W ofercie nie można zaproponować ceny niższej niż cena wywoławcza. Cena wywoławcza jest ceną netto – nie uwzględniającą podatku VAT 23%. Oferowana cena powinna być zaokrąglona do pełnych złotych. Oferowana cena jest ceną netto – w przypadku zawarcia umowy zostanie doliczony podatek VAT 23%.

 Otwarcie ofert:

 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 22.02.2018 r. o godzinie 10.25 w pok. 236 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3, II piętro.

 Wadium:

 Nie ma zastosowania.

 Przetarg uproszczony:

 Nie ma zastosowania.

Na zestaw można złożyć tylko jedną ofertę obejmującą cały zestaw łącznie tj. wszystkie elementy zestawu. Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne części zestawu. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oględziny oraz Odbiór składników majątku:

Miejsce i terminy oględzin do wcześniejszego uzgodnienia pod numerem telefonu: 695 291 243 lub 503 185 433

 

Spółka zastrzega, iż nie wszystkie części zestawu mogą być w pełni sprawne i mogą wymagać przeglądu, napraw oraz konserwacji. Bliższe informacje co do stanu zestawu można uzyskać pod numerem telefonu 695 291 243 lub 503 185 433 oraz mail: pawel.michalik@gk.com.pl; wojciech.kurbiel@gk.com.pl .

Odbiór zestawu będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Spółką co do terminu.

W przypadku braku wpłaty ceny sprzedaży przez wybranego oferenta składnik majątku zostanie udostępniony do zbycia w kolejnym przetargu. Spółka zastrzega sobie prawo do wykluczenia z kolejnych przetargów tych oferentów, których oferta została wybrana a nie wpłacili zaoferowanej ceny.

 W pozostałych kwestiach zastosowanie znajduje Regulamin sprzedaży majątku spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji.

Wyniki przetargu:

Wyniki przetargu będą ogłaszane w dniu otwarcia ofert oraz umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Spółki. Oferentów nieobecnych osobiście w dniu otwarcia ofert, których oferta została wybrana, prosimy o kontakt z numerem: 12 29 91 351 lub 12 29 223 w celu ustalenia sposobu zapłaty ceny.

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE NEWSROOM/ PRZETARGI

PRZETARG NR 387 - NA ZBYCIE APARATURY SEJSMICZNEJ SERCEL 428 XL Z WYPOSAŻENIEM - ZESTAW

X Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.