Start Newsroom > Aktualności > PRZETARG NR 390 – SPRZĘT PRODUKCYJNY: SERWERY, MACIERZE, NAPĘDY TAŚMOWE
Narzędzia osobiste

PRZETARG NR 390 – SPRZĘT PRODUKCYJNY: SERWERY, MACIERZE, NAPĘDY TAŚMOWE

2018-02-09

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie: Składników Majątku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia - Sprzęt produkcyjny: serwery, macierze, napędy taśmowe, regulamin przetargowy oraz wzór oferty do wypełnienia znajdują się w zakładce NEWSROOM.

 Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie:

Składników zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia – Sprzęt produkcyjny: serwery, macierze, napędy taśmowe.

Oględziny:

Możliwość oględzin w siedzibie Spółki przy ul. Łukasiewicza 3 w Krakowie w dni powszednie, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 12 29 91 293.

Termin składania ofert:

Do 21.02.2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Geofizyki Kraków SA - Sekretariat)

Sposób składania ofert: wyłącznie na umieszczonym na stronie internetowej Spółki formularzu ofertowym:

 a)      w sekretariacie Spółki, w siedzibie Spółki przy ul. Łukasiewicza 3 w Krakowie, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 390 sprzęt produkcyjny - oferta” do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert,

 b)      listownie, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 390 sprzęt produkcyjny – oferta” w taki sposób, aby oferta dotarła do Spółki najpóźniej do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert.

 Oferty, które dotrą do Spółki po terminie składania ofert będą niszczone bez otwierania.

 Cena:

 W ofercie nie można zaproponować ceny niższej niż cena wywoławcza. Podana cena wywoławcza jest ceną netto – nie uwzględniającą podatku VAT 23%. Oferowana cena powinna być zaokrąglona do pełnych złotych. Oferowana cena jest ceną netto – w przypadku zawarcia umowy zostanie doliczony podatek VAT 23%.

 Otwarcie ofert:

 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 22.02.2018 r. o godzinie 10.40 w pok. 236 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3, II piętro.

 Wadium:

 Nie ma zastosowania w przetargu.

 Przetarg uproszczony:

 Nie ma zastosowania w przetargu.

 Na każdy składnik majątku można złożyć tylko jedną, odrębną ofertę. Na jednym formularzu oferty można złożyć ofertę tylko na jeden składnik majątku. Dopuszcza się umieszczenie w jednej kopercie kilku formularzy oferty dotyczących różnych składników majątku. Nie dopuszcza się łączenia ofert tj. złożenia jednej oferty na kilka składników majątku jednocześnie. W ofercie należy wskazać składnik majątku poprzez podanie jego numeru inwentarzowego.

W przypadku braku wpłaty ceny sprzedaży przez wybranego oferenta składnik majątku zostanie udostępniony do zbycia w kolejnym przetargu. Spółka zastrzega sobie prawo do wykluczenia z kolejnych przetargów tych oferentów, których oferta została wybrana a nie wpłacili zaoferowanej ceny.

 W pozostałych kwestiach zastosowanie znajduje Regulamin sprzedaży majątku spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji.

Wyniki przetargu:

Wyniki przetargu będą ogłaszane w dniu otwarcia ofert oraz umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Spółki. Oferentów nieobecnych osobiście w dniu otwarcia ofert, których oferta została wybrana, prosimy o kontakt z numerem: 12 29 91 351 lub 12 29 223 w celu ustalenia sposobu zapłaty ceny.

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE NEWSROOM/ PRZETARGI

PRZETARG NR 390 – SPRZĘT PRODUKCYJNY: SERWERY, MACIERZE, NAPĘDY TAŚMOWE

X Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.