Start Newsroom > Aktualności > PRZETARG NR 778 - NA ZBYCIE APARATURY SEJSMICZNEJ SERCEL 428 XL - WYPOSAŻENIE
Narzędzia osobiste

PRZETARG NR 778 - NA ZBYCIE APARATURY SEJSMICZNEJ SERCEL 428 XL - WYPOSAŻENIE

2018-11-27

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie: aparatura sejsmiczna SERCEL 428 XL - wyposażenie, Regulamin przetargowy oraz wzór oferty do wypełnienia znajdują się w zakładce NEWSROOM.

 Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie:

aparatura sejsmiczna SERCEL 428 XL - wyposażenie

 Termin składania ofert:

Do: 11.12.2018 r. do godz. 9.30 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Geofizyki Kraków SA - Sekretariat)

Sposób składania ofert: wyłącznie na umieszczonym na stronie internetowej Spółki formularzu ofertowym:

 a)      w sekretariacie Spółki, w siedzibie Spółki przy ul. Łukasiewicza 3 w Krakowie, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 (11.12.2018 r. do godz. 9.30) w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 778 aparatura sejsmiczna SERCEL 428 XL - wyposażenie - oferta” do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert,

 b)      listownie, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 778 aparatura sejsmiczna SERCEL 428 XL - wyposażenie - oferta” w taki sposób, aby oferta dotarła do Spółki najpóźniej do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert.

 Oferty, które dotrą do Spółki po terminie składania ofert będą niszczone bez otwierania.

 Cena:

 W ofercie nie można zaproponować ceny niższej niż cena wywoławcza. Cena wywoławcza jest ceną netto – nie uwzględniającą podatku VAT 23%. Oferowana cena powinna być zaokrąglona do pełnych złotych. Oferowana cena jest ceną netto – w przypadku zawarcia umowy zostanie doliczony podatek VAT 23%.

 Otwarcie ofert:

 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 11.12.2018 r. o godzinie 10.25 w pok. 236 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3, II piętro.

 Wadium:

 Nie ma zastosowania.

 Przetarg uproszczony:

 Nie ma zastosowania.

Oferta może być złożona wyłącznie na jedną pozycję z załącznika nr 1 przeznaczonego do sprzedaży. Na jeden składnik majątku oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się łączenia ofert na kilka pozycji na jednym formularzu oferty. W jednej kopercie można przesłać do Spółki więcej niż jeden formularz oferty dotyczący różnych pozycji składników majątku.

Oględziny oraz Odbiór składników majątku:

Miejsce i terminy oględzin do wcześniejszego uzgodnienia pod numerem telefonu: 695 291 243 lub 503 185 433

 

Spółka zastrzega, iż nie wszystkie części zestawu mogą być w pełni sprawne i mogą wymagać przeglądu, napraw oraz konserwacji. Bliższe informacje co do stanu zestawu można uzyskać pod numerem telefonu 695 291 243 lub 503 185 433 oraz mail: pawel.michalik@gk.com.pl; wojciech.kurbiel@gk.com.pl .

Odbiór zestawu będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Spółką co do terminu.

W przypadku braku wpłaty ceny sprzedaży przez wybranego oferenta składnik majątku zostanie udostępniony do zbycia w kolejnym przetargu. Spółka zastrzega sobie prawo do wykluczenia z kolejnych przetargów tych oferentów, których oferta została wybrana a nie wpłacili zaoferowanej ceny.

 W pozostałych kwestiach zastosowanie znajduje Regulamin sprzedaży majątku spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji.

Wyniki przetargu:

Wyniki przetargu będą ogłaszane w dniu otwarcia ofert oraz umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Spółki. Oferentów nieobecnych osobiście w dniu otwarcia ofert, których oferta została wybrana, prosimy o kontakt z numerem: 12 29 91 351 lub 12 29 223 w celu ustalenia sposobu zapłaty ceny.

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE NEWSROOM/ PRZETARGI

PRZETARG NR 778 - NA ZBYCIE APARATURY SEJSMICZNEJ SERCEL 428 XL - WYPOSAŻENIE

X Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.