Start Newsroom > Aktualności > PRZETARG NR 85 - NA ZBYCIE ZESTAWU SKRZYNEK FDU 408
Narzędzia osobiste

PRZETARG NR 85 - NA ZBYCIE ZESTAWU SKRZYNEK FDU 408

2017-06-16

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie: Zestaw skrzynek FDU 408 zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, regulamin przetargowy oraz wzór oferty do wypełnienia znajdują się w zakładce NEWSROOM.

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie:

Zestaw skrzynek FDU 408 składający się z 12.662 szt. skrzynek zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia – Zestaw skrzynek FDU 408.

 Termin składania ofert:

Do: 26 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Geofizyki Kraków SA - Sekretariat)

Sposób składania ofert: wyłącznie na umieszczonym na stronie internetowej Spółki formularzu ofertowym:

 a)      w sekretariacie Spółki, w siedzibie Spółki przy ul. Łukasiewicza 3 w Krakowie, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00. w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 85 Zestaw skrzynek FDU 408 - oferta” do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert,

 b)      listownie, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 85 Zestaw skrzynek FDU 408 - oferta” w taki sposób, aby oferta dotarła do Spółki najpóźniej do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert.

 Oferty, które dotrą do Spółki po terminie składania ofert będą niszczone bez otwierania.

 Cena:

 W ofercie nie można zaproponować ceny niższej niż cena wywoławcza – cena podana w załączniku nr 1. Podana cena wywoławcza jest ceną netto – nie uwzględniającą podatku VAT 23%. Oferowana cena powinna być zaokrąglona do pełnych złotych. Oferowana cena jest ceną netto – w przypadku zawarcia umowy zostanie doliczony podatek VAT 23%.

 Otwarcie ofert:

 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27.06.2017 r. o godzinie 10.25 w świetlicy w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3, I piętro.

 Wadium:

 Nie ma zastosowania.

 Przetarg uproszczony:

 Nie ma zastosowania.

Na zestaw skrzynek FDU 408 można złożyć tylko jedną ofertę obejmującą cały zestaw łącznie tj. wszystkie wymienione w załączniku nr 1 elementy zestawu. Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne części zestawu. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oględziny oraz Odbiór składników majątku:

Miejsce i terminy oględzin do wcześniejszego uzgodnienia pod numerem telefonu: 695 291 243 lub 503 185 433

Spółka zastrzega, że nie wszystkie części zestawu mogą być przedmiotem oględzin w Krakowie.

Spółka zastrzega, iż nie wszystkie części zestawu mogą być w pełni sprawne i mogą wymagać przeglądu, napraw oraz konserwacji. Bliższe informacje co do stanu zestawu można uzyskać pod numerem telefonu 695 291 243 lub 503 185 433 oraz mail: pawel.michalik@gk.com.pl; wojciech.kurbiel@gk.com.pl .

Odbiór zestawu będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Spółką co do terminu. Spółka zastrzega możliwość późniejszej dostępność zestawu do odbioru – stosownie do uzgodnień.

W przypadku braku wpłaty ceny sprzedaży przez wybranego oferenta składnik majątku zostanie udostępniony do zbycia w kolejnym przetargu. Spółka zastrzega sobie prawo do wykluczenia z kolejnych przetargów tych oferentów, których oferta została wybrana a nie wpłacili zaoferowanej ceny.

 W pozostałych kwestiach zastosowanie znajduje Regulamin sprzedaży majątku spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji.

Wyniki przetargu:

Wyniki przetargu będą ogłaszane w dniu otwarcia ofert oraz umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Spółki. Oferentów nieobecnych osobiście w dniu otwarcia ofert, których oferta została wybrana, prosimy o kontakt z numerem: 12 29 91 351 lub 12 29 223 w celu ustalenia sposobu zapłaty ceny.

 

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE NEWSROOM/ PRZETARGI

PRZETARG NR 85 - NA ZBYCIE ZESTAWU SKRZYNEK FDU 408

X Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.