Start Newsroom > Aktualności > PRZETARG NR 866 - NA ZBYCIE: SPRZĘT POMIAROWY I SEJSMICZNY
Narzędzia osobiste

PRZETARG NR 866 - NA ZBYCIE: SPRZĘT POMIAROWY I SEJSMICZNY

2019-03-12

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie: sprzęt pomiarowy i sejsmiczny zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, regulamin przetargowy oraz wzór oferty do wypełnienia znajdują się w zakładce NEWSROOM.

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie:

sprzęt pomiarowy i sejsmiczny wymieniony w załączniku nr 1.

Termin składania ofert:

Do: 26.03.2019 r. do godz. 9.30 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Geofizyki Kraków SA - Sekretariat)

Sposób składania ofert: wyłącznie na umieszczonym na stronie internetowej Spółki formularzu ofertowym:

 a)      w sekretariacie Spółki, w siedzibie Spółki przy ul. Łukasiewicza 3 w Krakowie, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 (26.03.2019 r. do godz. 9.30) w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 866 – sprzęt pomiarowy i sejsmiczny - oferta” do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert,

 b)      listownie, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 866 – sprzęt pomiarowy i sejsmiczny - oferta” w taki sposób, aby oferta dotarła do Spółki najpóźniej do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert.

 Oferty, które dotrą do Spółki po terminie składania ofert będą niszczone bez otwierania.

 Cena:

 W ofercie nie można zaproponować ceny niższej niż cena wywoławcza – cena podana w załączniku nr 1. Podana cena wywoławcza jest ceną netto – nie uwzględniającą podatku VAT 23%. Oferowana cena powinna być zaokrąglona do pełnych złotych. Oferowana cena jest ceną netto – w przypadku zawarcia umowy zostanie doliczony podatek VAT 23%.

 Otwarcie ofert:

 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 26.03.2019 r. o godzinie 10.15 w pok. 236 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3, II piętro.

 Wadium:

 Nie ma zastosowania.

 Przetarg uproszczony:

 Nie ma zastosowania.

W tabeli formularza oferty, oferent wskazuje przy danej pozycji składnika: ilość sztuk na jakie składa ofertę (o ile jest ich więcej niż 1), cenę jednostkową za sztukę oraz łączną cenę za wszystkie szt. na jakie składa ofertę (szt. * cena jednostkowa). Za wygrywającą uznaje się najwyższą ofertę pod względem ceny jednostkowej za jedną szt.

 

W przypadku gdy suma ofert wszystkich oferentów przekroczy ilość dostępnych sztuk składnika majątku, w pierwszej kolejności dany składnik jest sprzedawany temu oferentowi, który złożył najwyższą cenę jednostkową. Jeżeli pozostaną dostępne składniki majątku w ilości wystarczającej dla oferenta oferującego kolejną pod względem wysokości ceny jednostkowej ofertę, po takiej cenie składnik majątku zostanie sprzedany kolejnemu oferentowi aż do wyczerpania ilości danego składnika majątku. W przypadku gdy pozostała ilość sztuk składnika majątku jest niższa niż ilość sztuk którymi zainteresowany był oferent, Spółka skontaktuje się z oferentem w celu podjęcia przez niego decyzji – czy podtrzymuje ofertę w wysokości ceny jednostkowej do pozostałej ilości składnika majątku. W przypadku braku zainteresowania mniejszą ilością sztuk, składnik majątku zostanie ponownie wystawiony w przetargu.

 Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę na daną pozycję składnika majątku.

Oględziny oraz Odbiór składników majątku:

Miejsce i terminy oględzin do wcześniejszego uzgodnienia pod numerem telefonu: 695 291 243 lub 503 185 433

 

Spółka zastrzega, iż nie wszystkie składniki majątku mogą być w pełni sprawne i mogą wymagać przeglądu, napraw oraz konserwacji. Bliższe informacje co do stanu składników majątku można uzyskać pod numerem telefonu 695 291 243 lub 503 185 433 oraz mail: wojciech.kurbiel@gk.com.pl .

Odbiór składników majątku będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Spółką co do terminu.

W przypadku braku wpłaty ceny sprzedaży przez wybranego oferenta składnik majątku zostanie udostępniony do zbycia w kolejnym przetargu. Spółka zastrzega sobie prawo do wykluczenia z kolejnych przetargów tych oferentów, których oferta została wybrana a nie wpłacili zaoferowanej ceny.

 W pozostałych kwestiach zastosowanie znajduje Regulamin sprzedaży majątku spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji.

Wyniki przetargu:

Wyniki przetargu będą ogłaszane w dniu otwarcia ofert oraz umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Spółki. Oferentów nieobecnych osobiście w dniu otwarcia ofert, których oferta została wybrana, prosimy o kontakt z numerem: 12 29 91 351 lub 12 29 223 w celu ustalenia sposobu zapłaty ceny.

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE NEWSROOM/ PRZETARGI

PRZETARG NR 866 - NA ZBYCIE: SPRZĘT POMIAROWY I SEJSMICZNY

X Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.