Start Newsroom > Aktualności > PRZETARG NR 93 - NA ZBYCIE SOND I ŹRÓDEŁ INSITE
Narzędzia osobiste

PRZETARG NR 93 - NA ZBYCIE SOND I ŹRÓDEŁ INSITE

2017-06-19

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie sond i źródeł insite zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, regulamin przetargowy oraz wzór oferty do wypełnienia znajdują się w zakładce NEWSROOM.

 Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie:

sond i źródeł insite zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia – sondy i źródła insite przetarg nr 93.

 Termin składania ofert:

Do: 26 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Geofizyki Kraków SA - Sekretariat)

Sposób składania ofert: wyłącznie na umieszczonym na stronie internetowej Spółki formularzu ofertowym:

 a)      w sekretariacie Spółki, w siedzibie Spółki przy ul. Łukasiewicza 3 w Krakowie, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00. w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 93 sondy i źródła insite - oferta” do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert,

 b)      listownie, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 93 sondy i źródła insite - oferta” w taki sposób, aby oferta dotarła do Spółki najpóźniej do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert.

 Oferty, które dotrą do Spółki po terminie składania ofert będą niszczone bez otwierania.

 Cena:

 W ofercie nie można zaproponować ceny niższej niż cena wywoławcza – cena podana w załączniku nr 1. Podana cena wywoławcza jest ceną netto – nie uwzględniającą podatku VAT 23%. Oferowana cena powinna być zaokrąglona do pełnych złotych. Oferowana cena jest ceną netto – w przypadku zawarcia umowy zostanie doliczony podatek VAT 23%.

 Otwarcie ofert:

 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27.06.2017 r. o godzinie 9.55 w świetlicy w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3, I piętro.

 Wadium:

 Nie ma zastosowania.

 Przetarg uproszczony:

 Nie ma zastosowania.

Na sondy i źródła insite można złożyć tylko jedną ofertę obejmującą wszystkie wymienione w załączniku nr 1 elementy łącznie. Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne części elementów sond i źródeł insite. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Odbiór składników majątku:

Krosno ul. Lotników 3.

 

Ograniczenia:

 

W związku z ograniczeniami w obrocie poszczególnymi Składnikami Majątku wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka zastrzega, że sprzedaż zostanie dokonana pod warunkiem zawieszającym posiadania lub uzyskania wszystkich wymaganych zgód/pozwoleń przez oferenta nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników przetargu. Ponadto Spółka zastrzega, że sprzedaż zostanie dokonana pod warunkiem uzyskania zgody na sprzedaż na rzecz konkretnego nabywcy.

 

Informacje pod numerem telefonu: 663 790 163.

W przypadku braku wpłaty ceny sprzedaży przez wybranego oferenta składnik majątku zostanie udostępniony do zbycia w kolejnym przetargu. Spółka zastrzega sobie prawo do wykluczenia z kolejnych przetargów tych oferentów, których oferta została wybrana a nie wpłacili zaoferowanej ceny.

 W pozostałych kwestiach zastosowanie znajduje Regulamin sprzedaży majątku spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji.

Wyniki przetargu:

Wyniki przetargu będą ogłaszane w dniu otwarcia ofert oraz umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Spółki. Oferentów nieobecnych osobiście w dniu otwarcia ofert, których oferta została wybrana, prosimy o kontakt z numerem: 12 29 91 351 lub 12 29 223 w celu ustalenia sposobu zapłaty ceny.

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE NEWSROOM/ PRZETARGI

PRZETARG NR 93 - NA ZBYCIE SOND I ŹRÓDEŁ INSITE

X Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.