Start Newsroom > Aktualności > PRZETARG NR 930 MATERIAŁY I TOWARY WIBRATOROWE CZĘŚCI DO WIBRATORÓW MAGAZYN 13 (W CAŁOŚCI)
Narzędzia osobiste

PRZETARG NR 930 MATERIAŁY I TOWARY WIBRATOROWE CZĘŚCI DO WIBRATORÓW MAGAZYN 13 (W CAŁOŚCI)

2019-07-04

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie w całości: magazyn 13: materiały i towary wibratorowe, części do wibratorów – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia. Lista wystawionych na sprzedaż składników majątku, regulamin przetargowy oraz wzór oferty do wypełnienia znajdują się w zakładce NEWSROOM

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie:

magazyn 13: materiały i towary wibratorowe, części do wibratorów (całość) – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Uwaga – w niniejszym przetargu nabyć można wyłącznie całość Magazynu 13 tj. wszystkie składniki majątku wchodzące w skład magazynu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Spółki nie sprzedaje w niniejszym przetargu pojedynczych składników majątku.

Spółka nie przewiduje kolejnych przecen składników majątku.

 Termin składania ofert:

Do 18.07.2019 r. do godz. 9.30 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Geofizyki Kraków SA - Sekretariat)

Sposób składania ofert: wyłącznie na umieszczonym na stronie internetowej Spółki formularzu ofertowym do przetargu:

 a)      w sekretariacie Spółki, w siedzibie Spółki przy ul. Łukasiewicza 3 w Krakowie, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 (18.07.2019 r. do godz. 9.30) w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 930 magazyn 13 – oferta” do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert,

 b)      listownie, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 930 magazyn 13 – oferta” w taki sposób, aby oferta dotarła do Spółki najpóźniej do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert.

 Oferty, które dotrą do Spółki po terminie składania ofert będą niszczone bez otwierania.

 Cena:

 W ofercie nie można zaproponować ceny niższej niż cena wywoławcza. Podana cena wywoławcza jest ceną netto – nie uwzględniającą podatku VAT 23%. Oferowana cena powinna być zaokrąglona do pełnych złotych. Oferowana cena jest ceną netto – w przypadku zawarcia umowy zostanie doliczony podatek VAT 23%.

 Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 18.07.2019 r. o godzinie 10.05 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3, II piętro - sekretariat.

 Przetarg uproszczony:

Nie ma zastosowania w przetargu.

Na składniki majątku jako całość można złożyć tylko jedną, odrębną ofertę.

Oględziny składników majątku:

Składniki majątku znajdują się w Krakowie przy ul. Bagrowej 3.

Bliższe informacje co do stanu składników majątku w można uzyskać pod numerem telefonu 12 2991 146 lub 663 790 145 lub 695 291 289.

 W pozostałych kwestiach zastosowanie znajduje Regulamin sprzedaży majątku spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji.

Wyniki przetargu:

Wyniki przetargu będą ogłaszane w dniu otwarcia ofert oraz umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Spółki. Zastrzegamy, że poprzez złożenie oferty akceptujecie Państwo umieszczenie danych zwycięskiego oferenta na stronie internetowej Spółki. Oferentów nieobecnych osobiście w dniu otwarcia ofert, których oferta została wybrana, prosimy o kontakt z numerem: 12 29 91 351 lub 12 29 223 w celu ustalenia sposobu zapłaty ceny.

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE NEWSROOM/ PRZETARGI

PRZETARG NR 930 MATERIAŁY I TOWARY WIBRATOROWE CZĘŚCI DO WIBRATORÓW MAGAZYN 13 (W CAŁOŚCI)

X Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.