Start Newsroom > Aktualności > PRZETARG NR 94 - NA ZBYCIE ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH
Narzędzia osobiste

PRZETARG NR 94 - NA ZBYCIE ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH

2017-06-19

Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie źródeł promieniotwórczych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, regulamin przetargowy oraz wzór oferty do wypełnienia znajdują się w zakładce NEWSROOM.

 Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie:

źródeł promieniotwórczych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia - przetarg nr 94.

 Termin składania ofert:

Do: 26 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Geofizyki Kraków SA - Sekretariat)

Sposób składania ofert: wyłącznie na umieszczonym na stronie internetowej Spółki formularzu ofertowym:

 a)      w sekretariacie Spółki, w siedzibie Spółki przy ul. Łukasiewicza 3 w Krakowie, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00. w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 94 źródła promieniotwórcze - oferta” do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert,

 b)      listownie, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Przetarg nr 94 źródła promieniotwórcze - oferta” w taki sposób, aby oferta dotarła do Spółki najpóźniej do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert.

 Oferty, które dotrą do Spółki po terminie składania ofert będą niszczone bez otwierania.

 Cena:

 W ofercie nie można zaproponować ceny niższej niż cena wywoławcza – cena podana w załączniku nr 1. Podana cena wywoławcza jest ceną netto – nie uwzględniającą podatku VAT 23%. Oferowana cena powinna być zaokrąglona do pełnych złotych. Oferowana cena jest ceną netto – w przypadku zawarcia umowy zostanie doliczony podatek VAT 23%.

 Otwarcie ofert:

 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27.06.2017 r. o godzinie 9.50 w świetlicy w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 3, I piętro.

 Wadium:

 Nie ma zastosowania.

 Przetarg uproszczony:

 Nie ma zastosowania.

Jeden formularz oferty może być złożony wyłącznie na jeden składnik majątku przeznaczony do sprzedaży. Na jeden składnik majątku oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się łączenia ofert na kilka składników majątku. W jednej kopercie można przesłać do Spółki więcej niż jeden formularz oferty dotyczący różnych składników majątku.

Odbiór składników majątku:

Krosno ul. Lotników 3.

 

Ograniczenia:

 

W związku z ograniczeniami w obrocie poszczególnymi Składnikami Majątku wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka zastrzega, że sprzedaż zostanie dokonana pod warunkiem zawieszającym posiadania lub uzyskania wszystkich wymaganych zgód/pozwoleń przez oferenta nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników przetargu. Ponadto Spółka zastrzega, że sprzedaż zostanie dokonana pod warunkiem uzyskania zgody na sprzedaż na rzecz konkretnego nabywcy.

 

Informacje pod numerem telefonu: 663 790 163.

W przypadku braku wpłaty ceny sprzedaży przez wybranego oferenta składnik majątku zostanie udostępniony do zbycia w kolejnym przetargu. Spółka zastrzega sobie prawo do wykluczenia z kolejnych przetargów tych oferentów, których oferta została wybrana a nie wpłacili zaoferowanej ceny.

 W pozostałych kwestiach zastosowanie znajduje Regulamin sprzedaży majątku spółki Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji.

Wyniki przetargu:

Wyniki przetargu będą ogłaszane w dniu otwarcia ofert oraz umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Spółki. Oferentów nieobecnych osobiście w dniu otwarcia ofert, których oferta została wybrana, prosimy o kontakt z numerem: 12 29 91 351 lub 12 29 223 w celu ustalenia sposobu zapłaty ceny.

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE NEWSROOM/ PRZETARGI

PRZETARG NR 94 - NA ZBYCIE ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH

X Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies.